پیشانی ام

.

.

چسبیدن به سینه ات را میخواهد

و چشم هایم خیس کردن پیراهنت را

.

.

عجب بغض پر توقعی دارم

 من امشب...

 

 

 

/ 9 نظر / 22 بازدید
sara

ejaze daram linket konam samira jan?

علی

خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار

sara

linket kardama zizam[قلب]

علی

زندگی مثل بازی حکمه مهم نیست دست خوبی داشته باشی مهم اینه که یار خوبی داشته باشی اینطوری شاید بازی باخته رو ببری.

علی

خداوندا ! دستانم خالی اند و دلم غرق در آمال یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن

شهیده ی گمنام

هوالشهید سلام علیکم... ممنون ازحضورتون شماهم لینک شدید

روزبه

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

یگانه زهرا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مهلا

سلام سمیرا جون ممنون که به وبم سر زدی.[لبخند][گل]