صدای مرثیه می آید

 

 

صدای مرثیه می آید


صدای مرثیه را از شکاف پنجره باد به خانه می اندازد


صدای مرثیه چون نامه های تسلیت است


صدای مرثیه تنها پرنده ای که رهاست


                                        چه پرشکسته چه غمگین


صفوف خشک درختان در انتظار که هستند؟


      خوای خاک به دوش نسیم می افتد


                                         صدای مرثیه می آید


صدای مرثیه مثله غبار می ریزد


درخت برگش را به شکل قطره ی اشکی به خاک می ریزد


بلور اشک من از لای سنگ می گذرد


صدای مرثیه می آید


صدای مرثیه را از شکاف پنجره باد به خانه می اندازد


             صدای مرثیه می آید


                         صدای مرثیه می آید...

 

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
2روز

سلام.خوبید. ا ین ایام رو تسلیت میگم. اگر رهاست پس چرا پر شکسته و غمین ؟! اگر چنین است پس به گمانم رها نیست ،اصلا رها نیست ؛شاید فقط سالهاست گذر زمان را مینگرد و به هر دسته پیغام سالهای پیش را میرساند ،کاری که سالهاست بر عهده اش نهاده اند ,نجوایه گذشته ،اما گذشته ای که باید باشد برای ادامه و تلنگری برای بیداری از این همه شلوغیه کنونه ما ادمها !! فعلا.

روزبه

میدونی اون وسطیه کیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ __________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤