...

 

 


چنین که تنهائی دریا، تنهائی من است


مپندار که هیچ پروازی در خواب پرگار...!


_مضراب شب شکسته از نال نال نی نوای من است!

 

یعنی کسی سراغ تو را از مویه های من نخواهد گرفت؟

 

بی تو گریستن


در پی باد دویدن است.

 

 

 

 

می دانم،


تا به مجاب خویش، کرده ی دریا را بیاموزم،


این وعده مرا تمام، که دیگران را دیدن _


انگاری تو را دیدن است.

 

 

 

 

 

/ 20 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
*~*~~*~*الله اکبر*~*~~*~*

سلام مراد خاطر خود در جهان نمی یابم دوای درد دل ناتوان نمی یابم جهان بگشتم و آفاق سر بسر دیدم ولی ز گمشده خود نشان نمی یابم چوباد گرد چمنها برآمدم لیکن گیتی که بایدم از گلستان نمی یابم کناره میکنم از محفل نکورویان که شمع مجلس خود زین میان نمی یابم زسوز دل نفسی پیش کس نیارم زد که یار همنفسی مهربان نمی یابم دریغ و درد که در خاک بایدم جستن گلی که در همه بوستان نمی یابم حسین کوس سفر زن به سوی عالم جان که آنچه می طلبم در جهان نمی یابم "التماس دعا"آپم ومنتظر[گل][گل][خداحافظ]

*~*~~*~*الله اکبر*~*~~*~*

سلام مراد خاطر خود در جهان نمی یابم دوای درد دل ناتوان نمی یابم جهان بگشتم و آفاق سر بسر دیدم ولی ز گمشده خود نشان نمی یابم چوباد گرد چمنها برآمدم لیکن گیتی که بایدم از گلستان نمی یابم کناره میکنم از محفل نکورویان که شمع مجلس خود زین میان نمی یابم زسوز دل نفسی پیش کس نیارم زد که یار همنفسی مهربان نمی یابم دریغ و درد که در خاک بایدم جستن گلی که در همه بوستان نمی یابم حسین کوس سفر زن به سوی عالم جان که آنچه می طلبم در جهان نمی یابم "التماس دعا"آپم ومنتظر[گل][گل][خداحافظ]

یه جوون م3 خودت

سلام...[گل] حالا من بهت سر نزدم تو هم نمی خواستی بیای؟؟؟![چشمک] دوشنبه قبل با بچه ها رفتی؟ [قلب]

2روز

سلامی همراه با ثانیه ,ثانیه تاخیر که هم تقصیر من است و هم تقصیر ... خوبید ؟ نوشته هایتان حس غریبی دارد ,حسی نا اشنا و غریب , حال انکه اشناتر از هر چیز دیگر به ماست ,منظورم ان است که نوشته هایتان هوای سفری دارند دراز !![سوال] تنهایی دریا زیباست و دلنشین . مجذوب کننده و تا حدودی دیوانه کننده است ارامش و لحن و نوای حرفهایش مسحور کننده !! بیشتر از این چیزی از شعریتون نیافتم. شرمنده. راستی اپم با موضوعی تحت عنوان "اشنایی با چند نخبه " همراه با کمی درون مایه طنز. سری قبل که تشریف نیاوردید ,امیدوارم این بار با حضورتون ما رو از نظراتتان بهره مند کنید. مرسی. فعلا.

2روز

سلامی همراه با ثانیه ,ثانیه تاخیر که هم تقصیر من است و هم تقصیر ... خوبید ؟ نوشته هایتان حس غریبی دارد ,حسی نا اشنا و غریب , حال انکه اشناتر از هر چیز دیگر به ماست ,منظورم ان است که نوشته هایتان هوای سفری دارند دراز !![سوال] تنهایی دریا زیباست و دلنشین . مجذوب کننده و تا حدودی دیوانه کننده است ارامش و لحن و نوای حرفهایش مسحور کننده !! بیشتر از این چیزی از شعریتون نیافتم. شرمنده. راستی اپم با موضوعی تحت عنوان "اشنایی با چند نخبه " همراه با کمی درون مایه طنز. سری قبل که تشریف نیاوردید ,امیدوارم این بار با حضورتون ما رو از نظراتتان بهره مند کنید. مرسی. فعلا.

علی رضا رزمی

آبرويِ هرچه تلاطم درآبها حتماً همينکه آمدي از آفتابها ميکاهي از برودتِ سرماي خوابها آوازهاي شرقيِ خود را پلي بزن تا قار قارِ لعنتيِ اين غُرابها ما موجهايِ کوچکِ از ياد رفته ايم اي آبرويِ هرچه تلاطم درآبها تکثير مي شوند و وقيح و پر از دروغ در امتدادِ چشمِ جهاني سرابها چون امتدادِ يک شبِ از ياد رفته ايم ما چشمهايِ غرق درافسونِ خوابها در نورهايِ مشرقي ات سبز مي شويم حتماً همينکه آمدي از آفتابها