دلتنگ که می شوم...

دلتنگت که میشوم،

                تنها پناهم

                       عکس های توست


                                چقدر خوب نگاهم میکنی!!!

/ 4 نظر / 20 بازدید
روزبه

من چه در وهم وجودم چه عدم دلتنگم از عدم تا به وجود آمده ام دلتنگم روح از افلاک و تن از خاک، در این ساغر پاک از در آمیختن شادی و غم دلتنگم خوشه ای از ملکوت تو مرا دور انداخت من هنوز ازسفر باغ ارم دلتنگم ای نبخشوده گناه پدرم آدم را به گناهان نبخشوده قسم دلتنگم حال در خوف و رجا رو به تو بر میگردم دو قدم دلهره دارم دو قدم دلتنگم نشد از یاد برم خاطره دوری را بازهرچند رسیدیم به هم !دلتنگم

روزبه

کاش خدا دلش بسوزد برای ما بخواهد و کاری کند کاش...

روزبه

دستانت حلقه میزنند به دور کمرم...! این تنها (پــرانتـز) دوست داشتنی ِ زندگی ِ من است...! که دوست دارم همیشه بسته باشد